351 הורדות 959 השמעות
מילים: רבי אלעזר אזכרילחן: חזקי פוקסביצוע: חזקי פוקסמסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: שבתמקום ותאריך ההקלטה: אפרת, טז מנחם אב תשס"ח.כל הזכויות שמורות ל: חזקי פוקס
אל מילות הפיוט: 
על הפיוט: 
לחן של דבקות שהלחנתי לפיוט "ידיד נפש", על פי הוראת המחבר לכפול את השורה האחרונה בכל בית.
בנימה אישית: 
תמיד הפריע לי שלא מצאתי ניגון דבקות לידיד נפש שאיננו כופל את המילים הנאמרות בו. (הניגון של בויאן לדוג', והניגון האשכנזי הרגיל לסעודה שלישית הם ניגוני דבקות הכופלים את המילים, ואילו הניגון האשכנזי הרגיל למנחה של ערב שבת אמנם איננו כופל את המילים, אך איננו ניגון דבקות.) מילות הפיוט הן מילות המביעות אהבה לבורא יתברך וכמיהה לישועתו, ומן הראוי שיצורף להן ניגון דבקות. כאשר ראיתי את כתב ידו של המחבר, נוכחתי לדעת שהוא ביקש לכפול את השורה האחרונה בכל בית, ומכיוון שכך הלחנתי ניגון דבקות הפועל על פי הוראה זו.