3394 השמעות
ביצוע: ציון וטורימסורת: לובמועד שירת הפיוט: שבתכל הזכויות שמורות ל: ציון וטורי