2677 הורדות 968 השמעות
לחן: ירושלמימועד שירת הפיוט: לכל עת, ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: ירושלים תשס"וכל הזכויות שמורות ל: משה חבושה
על הפיוט: 
ה' הוא האלהים ושמע ישראל בגרסת טראנס