285 הורדות 367 השמעות
לחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימועד שירת הפיוט: שבתמקום ותאריך ההקלטה: 2010כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי