374 הורדות 458 השמעות
מילים: מן הסידורלחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימועד שירת הפיוט: לכל עת, שבתמקום ותאריך ההקלטה: 1989כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי