270 הורדות 341 השמעות
מילים: ר זכריה אלצ'הרילחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: 2008כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי