1083 הורדות 444 השמעות
מילים: ר' רפאל ענתבילחן: תורכיביצוע: משה חבושהמסורת: ספרד ירושלים (חלב)מועד שירת הפיוט: לכל עת, חנוכהמקום ותאריך ההקלטה: ירושלים תשס"טכל הזכויות שמורות ל: משה חבושה
על הפיוט: 
שיר במקאם נהוונד. הנה המלים: לנרי ואורי תאיר אל רם. יאירו לעד עולם. חביבי תמוך ידי. בוא נא ושב עמדי. שים חסדך עלי דודי