3260 הורדות 762 השמעות
מילים: ר' חיים הכהןלחן: בקשות פרשת ואראביצוע: ר' ניסים שושןמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: לכל עת, בקשותמקום ותאריך ההקלטה: 1982כל הזכויות שמורות ל: ר' ניסים שושן
על הפיוט: 
דודי ירד לגנו פתיחה לבקשות פרשת וארא מפי ר' ניסים שושן ז"ל