3090 הורדות 707 השמעות
מילים: ר' אליעזר רלזכרילחן: בקשות פרשת וארא - אל עושאקביצוע: ר' ניסים שושןמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: לכל עת, בקשותמקום ותאריך ההקלטה: 1982כל הזכויות שמורות ל: ר' ניסים שושן ז"ל