1699 הורדות 508 השמעות
מילים: לא ידוע (סימן יצחק)לחן: מסורת בבלביצוע: משה חבושהמסורת: בבל (עירק)מועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת, פסחמקום ותאריך ההקלטה: ירושלים תשע"אכל הזכויות שמורות ל: משה חבושה
על הפיוט: 
פיוט לשבת שירה, הנה המלים: יה אלי אהלל לו / בזמירות נריע לו / אשר טיבע בים סוף / המון פרעה וחילו // צורי יושב בשחק / קבץ עמך ממרחק / וזכור לי זכות יצחק / ועקדתו ואילו // חמול על עם קדשך / לעוז תעצומיך / עם זרע אהוביך / עם בחר לו // קרית חנה בנה נא / היא ארץ התיכונה / וארוץ אבשר נא / בבנין בית זבולו