2006 הורדות 579 השמעות
מילים: ר' ישראל נג'ארהלחן: מסורת בבלביצוע: משה חבושה-לשביעי של פסחמסורת: בבל (עירק)מועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת, פסחמקום ותאריך ההקלטה: ירושלים תשע"אכל הזכויות שמורות ל: משה חבושה
על הפיוט: 
פיוט לשבת שירה שחיבר ר' ישראל נג'ארה. שרים אותו גם בשביעי של פסח
בנימה אישית: 
אצל הבבלים קיימים עוד שני פיוטים לשבת שירה בלחן של הפיוט הזה - אשיר לאל גאה גאה, ו-שיר חדש אשיר