2406 הורדות 1086 השמעות
מילים: ר' רפאל ענתבילחן: על פי השיר הערבי 'יא מרא אפרשי אלדאר'ביצוע: משה חבושהמסורת: ספרד ירושלים (חלב)מועד שירת הפיוט: לכל עת, ט"ו בשבט, בקשותמקום ותאריך ההקלטה: ירושלים תשע"אכל הזכויות שמורות ל: משה חבושה
על הפיוט: 
פיוט ששרים בשירת הבקשות של חאלב. כתב את המלים ר' רפאל ענתבי טבוש, מחשובי חכמי חאלב, לכבוד יעקב ברזני (וזה גם סימן הפיוט: יעקב ברזני חזק)
בנימה אישית: 
השיר הערבי המקורי שעל פיו נכתבו המלים יועד ל'עיד אל סג'ר' (חג העצים). כנראה משום כך מקושר הפיוט הזה בתודעה עם ט"ו בשבט, שכן הנושא המרכזי בפיוט הוא שבת והוא לא עוסק כלל בט"ו בשבט. האזכור היחיד הוא חצי משפט שאומר "דגים ומיני פירות ויין המשומר"