265 הורדות 395 השמעות
מילים: יעקב אלישרלחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: 2010 ארה"בכל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי