1202 הורדות 550 השמעות
מילים: ר' רפאל ענתבילחן: חסבי רביביצוע: משה חבושהמסורת: ספרד ירושלים (חלב)מועד שירת הפיוט: פוריםמקום ותאריך ההקלטה: ירושליםכל הזכויות שמורות ל: משה חבושה