1431 הורדות 575 השמעות
לחן: מסורת בבלביצוע: משה חבושהמסורת: בבל (עירק)מועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: ירושליםכל הזכויות שמורות ל: משה חבושה
על הפיוט: 
פיוט ששרים יהודי בבל בתיקון של ז' באדר, פיוט מאד לא שגרתי שבעצם מדבר מפיה של יוכבד אמו, שמחפשת את בנה בין ההרים, במדבר, בין המלאכים, וכולם יחד מתאבלים ובוכים על גזירת פטירתו. הנה המלים:
בנימה אישית: 
צעקה יוכבד בקול מר וקשה סיני סיני איה משה // שאלו לחורב שאלו לסיני אנה פנה עבד ה' ואנה הלך מחמד עיני וכהו מאורי כי נגרע משה // אחזה רעדה למחולת המחנים וכל לב העדה נהפך למים וצעקו במרה ואין איש מחשה // לכו נא לים סוף שבקע במקלו ולהר חורב שאלו לו איה גביר ואיה אהלו אם עלה לסיני להקריב אשה // מה זה תהמי עניה אמי השקיטי בחילך הרגיעי ודומי הצדיקי דין שוכן הדומי יוכבד אמי אחרי התנחמי כי סוף האדם למות כמלווה כנושה // לקחו שרפים וחיות את המטה וכל מלאך ומלאך בוכה בשטה ושכינה תצעק קול במבטא אנה הלך עבדי משה // היום הועלה אור העולם ספדוהו ישראל בין היכל ואולם מלאכים העלוהו למען אראלם וזכותו לבניו צור אל תנשה // מה לך בת לוי אשת עמרם צר ל למשה נשא ורם מלאכים ירדו משה הורם נשארתי אחריו בלי מחסה // היום נחתם מעין החכמה היום נסתם באר מזמה מלאכים העלוהו לשמי רומה לפני ולפנים קדש קדשי // הר העברים אשרי חלקך מבחר קברים היה בחלקך וכל ההרים חשקו בחשקך כי בך נקבר איש האלהים משה // היום הזה תזכר זכותו למהר לקבץ שארית עדתו וברך תברך לעמך כברכתו וזאת הברכה אשר ברך משה