1692 הורדות 496 השמעות
מילים: ר' רפאל ענתביביצוע: משה חבושהמסורת: ספרד ירושלים (חלב)מועד שירת הפיוט: פוריםמקום ותאריך ההקלטה: ירושלים תש"עכל הזכויות שמורות ל: משה חבושה
על הפיוט: 
פיוט לפורים במסורת החאלבית, שכתב ר' רפאל ענתבי. פורים שמח!
בנימה אישית: 
הנה המלים: אל מלך נאמן גלה לקץ נטמן עשה נסים כזמן מרדכי המיומן // בימי אחשוורוש במולכו בשנת שלוש הדיוט קופץ בראש ויאמר ממוכן // רוענו אבינו הרב את ריבנו המן ראש צרינו ונתלה בשושן // הוא בן המדתא נפלה עליו אימתה ונפשו נכרתה ונתלה בשושן // מחה זכר עמלק עצמותיו תדלק תעקר ותסלק שרשו עם האילן