269 הורדות 334 השמעות
מילים: תרגם מלאדינו אבנר פרץלחן: סלוניקיביצוע: חיים פרחימסורת: ספרדים – בלקאן (בולגריה, סארייבו)מועד שירת הפיוט: פוריםמקום ותאריך ההקלטה: ארה"ב 1992כל הזכויות שמורות ל: למחברים