1367 הורדות 538 השמעות
מילים: ר' רפאל ענתבילחן: חאלבביצוע: משה חבושהמסורת: ספרד ירושלים (חלב)מועד שירת הפיוט: פוריםמקום ותאריך ההקלטה: ירושלים תש"עכל הזכויות שמורות ל: משה חבושה
על הפיוט: 
פיוט לפורים במסורת החאלבית. פורים שמח!
בנימה אישית: 
הנה המלים: תם ונשלם קץ הנעלם ועד מתי תתעלם חנני כימי עולם ולרגלי מהר שא נא // רם לאויבי אל תשמח כי ביום נופלי ישמח חטאת אמו אל תמח הוא יפול ואקום אנא // פדני אל מיד הזר כימי המן האכזר על היהודים כזר מטף עד בן מאה שנה // אחשוורוש לב הנעכר עם נבחר בכסף מכר עשרת אלפי ככר המן למלך נתנה // לעצמו קמו עצותיו ה' קלקל מחשבותיו לו ולבניו ולבנותיו עץ ארוכה הוכנה