1300 הורדות 1099 השמעות
מילים: ר' ישראל נג'ארהלחן: בבליביצוע: משה חבושהמסורת: בבל (עירק)מועד שירת הפיוט: פוריםמקום ותאריך ההקלטה: ירושלים תש"עכל הזכויות שמורות ל: משה חבושה
על הפיוט: 
פיוט של יהודי בבל לפורים. הלחן כמו הלחן של ככלות ייני תרד עיני
בנימה אישית: 
הנה המלים: יום הנסים יום הפורקן יום הפורים זה לנו הוא // יום הנסים יום הפורקן היה לסעודה מתוקן קח כוס מלא החזר ריקן אל תותיר נותר בקנקן // שכרות בעיני אל שנוי אך יום זה למצוה מנוי יום נאסר בו צום ועינוי יום צאת צאן אל ממצוקן // רצה לשתות יין ברור עד יהי דברך צרור לא תבחין ברוך מארור וזל דקן מעב דקן // אל חיל אחז אחשוורוש סכת שלום לנו יפרוס כשמן הטוב על הראש שהוא יורד על הזקן