434 הורדות 362 השמעות
מילים: תהלים קט"ז: י"ב-י"טלחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: לכל עת, ראש חודש, סוכות, חנוכה, פסח, שבועותמקום ותאריך ההקלטה: ארה"ב 2011כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי