1273 הורדות 532 השמעות
מילים: ר' יוסף חיים (ה'בן איש חי')לחן: עזר מצריביצוע: משה חבושהמסורת: בבל (עירק)מועד שירת הפיוט: לכל עת, פוריםמקום ותאריך ההקלטה: ירושלים תש"עכל הזכויות שמורות ל: משה חבושה
על הפיוט: 
פיוט שכתב ה'בן איש חי', על פי הלחן של הפיוט 'עזר מצרי', אחד מפיוטי פורים המרכזיים של הבבלים. כנראה שזו הסיבה ששרים את הפיוט הזה בפורים (בגלל הלחן), כי אין או אזכור לפורים או למגילה. אגב, ה'בן איש חי' כתב ללחן הזה של עזר מצרי גם את הפיוט 'אז ירנן' - לט"ו בשבט ולחודש ניסן (ברכת האילנות). הנה המלים:
בנימה אישית: 
עובדי האל באמונה חיש יפרחו כשושנה ובאו ציון ברנה // אשיר שיר חדש // יתרומם שם יה בעלמא יגדל יתקדש // יגלה כבוד בן ישי לקבץ את מגורשי לו יובילו מלכים שי אשיר שיר חדש // נכון כסאו עד עולם כמו כוכבים בהלם צדיק בארץ ישולם אשיר שיר חדש // והריחו ביראת אל ושפט בכוח ואל כל יהודה וישראל אשיר שיר חדש // בו נחפוץ ולא באחר לראותו יום יום נשחר כי בוא יבוא לא יאחר אשיר שיר חדש // הושיה נא יה הושיעה חיש בטוב ביתך נשבעה ומלאה הארץ דעה אשיר שיר חדש //