1524 הורדות 1137 השמעות
מילים: ר' יצחק השנירילחן: בבליביצוע: משה חבושה (שירה ועוד) אריאל כהן (דאף)מסורת: בבל (עירק)מועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: בוצע בתכנית רדיו בשידור חיכל הזכויות שמורות ל: מבצעים
על הפיוט: 
מחבר המלים הוא ר' יצחק השנירי, שחי בפרובאנס (דרום צרפת) בסוף המאה ה-12 ועד למחצית המאה ה-13. הנה המלים: (למעט הבית לפני האחרון, שלא בוצע בהקלטה הזו):
בנימה אישית: 
האל העירה וראה צר על עם שפל יגאה פורץ גדר חדר עדר הנלאה נע במדבר נשבר בבר אין רואה // צעיר חוזה מדוח ובשם קדשך בטוח אל חי כמה שמה למה ינוח גם יתעדן חמדן ומדן עם שוח // יונה כי בי תוחלתך ראיתי בשבי שבתך גאון נפשי חפשי ונשי צוק עתך חכי בתי עתי אתי משכורתך // נוסעה יונתך חונה בכפור ובקרח לנה גם בחורב עורב אורב ליונה לבה שואל מאל גואל יבוא נא // ובנה מקדש ומגדל ציון וכבוד צר ידל אותה השב אשב ישב שה נבדל תוך אולמך עמך ושמך יתגדל