3094 הורדות 863 השמעות
מילים: פרשת מצורעביצוע: משה חבושהמועד שירת הפיוט: לכל עת, שבתמקום ותאריך ההקלטה: ירושלים תשע"אכל הזכויות שמורות ל: משה חבושה