367 הורדות 357 השמעות
מילים: חיים פרחילחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: ארה"ב 2011כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי
אל מילות הפיוט: 
בנימה אישית: 
תפילה לשחרור גלעד שליט ויתר שבויינו. נקווה שתפילה זו תעלה למרום ובזכות תפילת הרבים נזכה לחגוג עם גלעד את חג הפסח חג החירות. נא הפיצו תפילה זו בין ידידיכם ומכריכם ונקוה כולנו שגלעד יחגוג עם משפחתו את חג הפסח, אמן כן יהי רצון חיים