7347 הורדות 1939 השמעות
מילים: פרשת אחרי מותביצוע: משה חבושהמועד שירת הפיוט: שבתמקום ותאריך ההקלטה: ירושלים תשע"אכל הזכויות שמורות ל: משה חבושה