1604 הורדות 499 השמעות
מילים: ר' רפאל ענתבילחן: כול מין יעשק גמילביצוע: משה חבושהמסורת: ספרד ירושלים (חלב)מועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: הר ציון, י' ניסן תשע"אכל הזכויות שמורות ל: משה חבושה
על הפיוט: 
פיוט ממסורת חלאב, מז'אנר ה"דור" שחיבר ר' רפאל ענתבי, על פי לחן של שיר ערבי. // הוקלט בערב לכבוד חודש ניסן שהתקיים בהר ציון, בסמוך לקבר דוד
בנימה אישית: 
הנה המלים: כל מאמין בשמך יגיל חי בסופו יזרח כבודו // ואתה יה אבי יה לך אוחיל, המר לי צרי בידו// לי תעטר יה, מתי אוחיל, יה לך רם, יה נא עמה// למה תמוש מבית נאוה ושם נעלה ליה// אל ורם יה נא, אל ורם לבי כמה// לבי כמה אל ורם ושם נעלה לא בבגיל// ולך אוחיל לי תעטר ולך אוחיל// אל ורם לבי כמה לי תעטר יה ולך אוחיל// ושם נעלה לאל בגיל ולך אוחיל לי תעטר// אל ורם לבי כמה ושם נעלה לאל בגיל // אל ורם לבי כמה לי תעטר יה ולך אוחיל// למה תמוש מבית נאוה ושם נעלה בגיל