3756 הורדות 1093 השמעות
מילים: ר' חיים הכהןלחן: חאלביביצוע: משה חבושהמסורת: ספרד ירושלים (חלב)מועד שירת הפיוט: לכל עת, ט' באב (קינות)מקום ותאריך ההקלטה: ירושלים תש"עכל הזכויות שמורות ל: משה חבושה
על הפיוט: 
פיוט שכתב ר' חיים הכהן, מחכמי ומקובלי חלאב, מי שחיבר גם את 'דודי ירד לגנו' שפותח את שירת הבקשות של יהודי מרוקו. יהודי חלאב נוהגים לשיר את הפיוט הזה בתשעה באב. יהדי מרוקו אומרים אותו בתיקון חצות. הביצוע כאן הוא רק של חלק מהפיוט
בנימה אישית: 
קול ברמה נשמע ביללה קול נהי מציון המהוללה: / חשבתי ימים הייתי גברת ביד ה' עטרת תפארת: / ועתה אני שחרחורת טבעתי בבור ביון מצולה: // יחידה רעיה אזי הייתי וכבוד עליון אני נקראתי. / ועתה לתחתיות ירדתי. ודודי ורעי למרום עלה: // הייתי כלה בתוך אפריון וענן יומם על מכון הר ציון. / הושלכתי לחוץ כעני ואביון. בגדי לקח צר ואני אומללה: // נא אב רחמן תשוב לציון עין בעין נראה בבנין אפריון / והבית הזה יהיה עליון ואזי גאולים יפצחו צהלה: