6706 הורדות 1657 השמעות
מילים: ר' יוסף חיים (ה'בן איש חי')לחן: ירושלמיביצוע: משה חבושהמסורת: בבל (עירק)מועד שירת הפיוט: ל"ג בעומרמקום ותאריך ההקלטה: ירושלים תש"עכל הזכויות שמורות ל: משה חבושה
על הפיוט: 
פיוט שכתב רבנו יוסף חיים (ה'בן איש חי') לכבוד בר יוחאי. שרים אותו על פי הלחן הירושלמי הידוע
בנימה אישית: 
הנה המלים: בר יוחאי תגל יולדתך ישמח אביך ואמך // בר יוחאי שלמה משנתך מורים ההלכה כמותך אשרי איש שזכה לראותך ואשרי אוכלים מלחמך // בר יוחאי מורה לכל שואל סודות התורה בעוז ואל ואתה יסוד אור ישראל נתקנו עשרה ממך // בר יוחאי עמוד הימני יושב בשבת תחכמוני וגם אחיה השילוני בחרת לך את מקומך // בר יוחאי נצר טוב היה לך ביום הנבחר להלולך ירדו העליונים בשבילך לשמוע סוד תורה מפיך // בר יוחאי נגלו לך מצפונים רזים וסודות העליונים ותיקנת כמה תיקונים היה אור שכינה עמך // בר יוחאי חסידא קדישא נפשך עוז והדר לבושה תורת אל על לבך חרושה ברוך אתה וטוב טעמך // בר יוחאי זכרונך לברכה תורת אל בפיך ערוכה ואורך האיר בחשיכה בכל טוב יזכירו שמך // בר יוחאי קדש הקדשים מכבד תפארת ישישים נבון לחש חכם חרשים יהיה כנהר שלומך