5394 הורדות 1178 השמעות
מילים: משנה מסכת אבותלחן: ירושלמיביצוע: משה חבושהמסורת: ספרד ירושלים (חלב)מועד שירת הפיוט: שבת, פסח, שבועותמקום ותאריך ההקלטה: ירושלים תש"עכל הזכויות שמורות ל: משה חבושה