255 הורדות 296 השמעות
מילים: זכריה ח': י"בלחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימועד שירת הפיוט: לכל עת, ט' באב (קינות)מקום ותאריך ההקלטה: ארה"ב 2010כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי