723 הורדות 481 השמעות
מילים: מתוך התפילהביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)
על הפיוט: 
נקדישך בנעימה של: 1. שואף כמו עבד, 2. יה שמע אביונך 3. אדון הסליחות