1534 הורדות 495 השמעות
מילים: ר' משה אשקארלחן: חלביביצוע: החזן סינטוב שימועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת, חתונה, בקשות