1113 הורדות 832 השמעות
מילים: הקדוש רבי אמנון ממגנצא לחן: הקדוש הרב קויפמן יידל אידלסון ביצוע: חזקי פוקסמסורת: חסידותמועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: אפרת, יח אלול תשס"ח.כל הזכויות שמורות ל: חזקי פוקס
אל מילות הפיוט: 
על הפיוט: 
המנהג המקובל, שחלקו האחרון של הפיוט "ונתנה תוקף", המיוחס לקדוש רבי אמנון ממגנצא הי"ד, מושר בלחן חגיגי, לפי רצון החזן. בהקלטה זו, לחן שהלחין לחלק זה, הקדוש הרב קויפמן יידל אידלסון הי"ד, שהיה מלחינה של חסידות מודזיץ, עד להרצחו בידי הצוררים הנאצים ימח שמם וזכרם. לחן זה נתקבל באהבה בידי קהילות ישראל, והוא מושר בידי רבים. דא-עקא שמפאת העובדה שלחן זה איננו קל ללמידה, רבים שרים אותו בצורה מוטעית, תקוותי שעל ידי הקלטה זו, הנאמנת למקור, אנשים יוכלו ללמוד את הניגון האמיתי.
בנימה אישית: 
יוצר הכל, מלך העולם, בחר באהבה בעמו ישראל מכל העמים, וזיכנו להיות העם המיוחד המגלה אותו בעולם. יהי רצון שנזכה תמיד לקדש שמו הגדול בעולם, כשם שמקדישים אותו השרפים בשמי מרום, ונאמר כולנו יחד: "קדוש, קדוש, קדוש, ד' צבאות, מלוא כל הארץ כבודו".