891 הורדות 606 השמעות
מילים: מתוך ההגדהביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: פסח