1789 הורדות 871 השמעות
מילים: תהילים קי"ז קי"חלחן: ירושלמיביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, סוכות, שמחת תורה, חנוכה, פסח, שבועות