5041 השמעות
לחן: מרוקאימסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: סוכות
בנימה אישית: 
בסוף הפיוט שומעים את סדר הכניסה לסוכה שנערך עם כל המשפחה כעין הפתיחה לליל הסדר הידועה ביהדות מרוקו. מעמד מאד מרגש