338 הורדות 222 השמעות
מילים: רבי יהודה החסידלחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: ארה"ב 2012כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי