249 הורדות 247 השמעות
מילים: תהלים 137: 1לחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: ט' באב (קינות)מקום ותאריך ההקלטה: ארה"ב 2012כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי