504 הורדות 537 השמעות
ביצוע: יצחק חלילימסורת: לבנוןמועד שירת הפיוט: לכל עת, ט' באב (קינות)מקום ותאריך ההקלטה: ט' באב בית כנסת "אהבה ואחווה" חולון