875 הורדות 714 השמעות
מילים: לא ידועלחן: מיוחס לתלמידי הגר"אביצוע: חזקי פוקסמסורת: אשכנזמועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: אפרת, ו תשרי תשס"ט.כל הזכויות שמורות ל: חזקי פוקס
אל מילות הפיוט: 
על הפיוט: 
לחן נפוץ לפיוט "ויאתיו כל לעבדך". פיוט זה הינו פיוט ארץ ישראלי קדום, אשר נאמר במנהג צרפת הקדום בשחרית ומוסף של ר"ה ובכל חזרות הש"ץ של יו"כ, במנהג גרמניה המזרחי (ובעקבות כך במנהג מזרח אירופה) נאמר רק במוסף של ר"ה ויו"כ, ובמנהג גרמניה המערבי לא נאמר כלל.
בנימה אישית: 
לחן זה, המיוחס לתלמידי הגר"א, הינו לחן נפוץ אשר מושרים בו בבתי-כנסיות רבים פיוטים שונים בימים נוראים. בישיבת וואלאז'ין - בהיות באירופה - נהגו לשיר בלחן זה את הפיוט "ויאתיו כל לעבדך". בשנים הראשונות ליסוד ישיבת "מרכז הרב", במנין הישיבה, שהתקיים בישיבת 'עץ חיים', היה עובר לפני התיבה במוסף של ימים נוראים הרב אריה לוין זצ"ל. ר' אריה למד בצעירותו בישיבת וואלאז'ין, לאחר שנפתחה מחדש בידי הרב רפאל שפירא, ומשם הביא את הניגון הזה, המיועד לפיוט זה, וכך הוא מושר עד היום בישיבה.