1467 הורדות 570 השמעות
מילים: מחזור ליום הכיפוריםביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)
על הפיוט: 
פיוט לפתיחת תפילות לערב יום הכיפורים