1437 הורדות 459 השמעות
מילים: ר' יהודה הלוימועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)