1544 הורדות 644 השמעות
מילים: ר' אברהם אבן-עזראמועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)
 לך.jpg