253 הורדות 371 השמעות
מילים: סימנו: מרדכילחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: חנוכהמקום ותאריך ההקלטה: ארה"ב 2009כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי