256 הורדות 226 השמעות
מילים: סימנו: מרדכילחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: חנוכהמקום ותאריך ההקלטה: ארה"ב 2000כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי