576 הורדות 274 השמעות
מילים: לא ידועלחן: אשכנזביצוע: ילדי גן נופרמסורת: אשכנזמועד שירת הפיוט: חנוכהכל הזכויות שמורות ל: גן נופר