401 הורדות 297 השמעות
מילים: אבטליון ב''ר מרדכי דוויקלחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: ארה"ב 2012כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי