1085 הורדות 519 השמעות
מילים: לא ידועלחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: ט' באב (קינות)מקום ותאריך ההקלטה: ארה"ב 2012כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי