270 הורדות 287 השמעות
מילים: לא ידועלחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: לכל עת, מוצאי שבתמקום ותאריך ההקלטה: ארה"ב 2012כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי