479 הורדות 264 השמעות
מילים: ר' יעקב אבן צור (היעב"ץ)לחן: מסורת מרוקוביצוע: ילדי גן נופר עם החזן בנימין הורגןמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: פוריםכל הזכויות שמורות ל: גן נופר